Menü
Online fizetéssel kapcsolatos információk Amennyiben plusz információra van szüksége, esetleg kérdése merült fel, kérem küldjön e-mail-t vagy hívjon minket telefonszámunkon.

Online fizetéssel kapcsolatos információk

Elfogadó

Név: Jakab Mónika e.v.
Cím: Magyarország, 2151 Fót, Hegyalja utca 74 ép.: A
Telefon: 06209882028
E-mail cím: info@koszorukeszites.hu
Adószám: 57633383-1-33
Cégjegyzékszám (Nyilvántartási szám): 56277430

Kínált áru átvételének lebonyolításána

A megrendelt koszorúkat Budapest temetőibe és templomaiba ingyenesen szállítjuk. A megrendeléskor kérjük a temetés kezdeti időpontját, helyszínét és a virágokat a temetés előtt legkésőbb fél órával a helyszínre szállítjuk. Ezesetben nincs szükség a személyes találkozásra, a temetők ravatali személyzete segítségünkre van a koszorúk szakszerű elhelyezésében.

A rendelés személyes átvételére, minden nap, előre egyeztetett időpontban a Megyeri úti temető bejáratánál, a IV. Kerület Megyeri út 49. szám alatt van lehetőség.

Bankkártyával történő fizetés menete és feltételei

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresz- tül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá- lasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kár- tyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkár- tyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Megrendelés lemondásának módja és feltételei

A megrendelés lemondását 24 órával a szállítás időpontja előtt tudjuk elfogadni. Ezt e-mailben vagy telefonon is megteheti a megrendelő.

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén:

a) A reklamáció benyújtásának módja és feltételei, beleértve az online vitarendezési platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint ( https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false )

A Vásárló a termékkel kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg e-mailben: koszorukesztiesinfo@gmail.com

Amennyiben a Vásárló panaszát közvetlenül a Szolgáltató munkatársánál telefonon terjeszti elő, a Szolgáltató a panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja.

Amennyiben a Vásárló a szóbeli panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató a Vásárló panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja és ezzel egyidejűleg megküldi a Vásárló részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató az elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Békéltetőtestület

Amennyiben a Vásárló panaszát a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán elutasítják vagy a Vásárló a panaszra adott válasszal nem ért egyet, a Vásárló a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Budapesti Békéltető Testület
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági jogérvényesítés

A felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések esetén a Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

b) az áru visszavét jogcímei és lehetőségei

A termék visszaküldése

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Portós feladást nem veszünk át. A megrendeléstől való elállás olyan termékek esetében, mely egyedi megrendelésre készült, nem lehetséges. (Pl. élővirágos virágkötészeti készítmények, névre szóló szalag feliratok stb)

c) az árucsere módja és feltételei

Szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem vesz fel rendelést kiskorúaktól. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Megrendelés módosítása, törlése, csere

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Kapcsolat" menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendeléstől való elállás, termék cseréje olyan termékek esetében, mely egyedi megrendelésre készült, nem lehetséges. (Pl. virágkötészeti készítmények, névre szóló szalagok stb)

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben (info@koszorukeszites.hu) kerülhet sor.

Nem illeti meg a Vásárlót az indoklás nélküli elállás joga:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak, feliratozott szalagok, élővirág koszorúk romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl. élővirág koszorúk);

d) a kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A termékek múlandósága miatt kérjük, hogy a panaszt a szállításhoz képest egy napon belül tegye meg, és készítsen fénykép dokumentációt.

A megrendelő a megrendeléstől a szállítás előtt 24 órán belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut megrendelte.

Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget az írásban történt panasz és a termék visszajuttatását követő 1 napon belül visszatéríteni. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

Szállítási feltételek

Szállítást Budapest temetőibe és templomaiba tudunk vállalni. Az elhunyt nevét, temetés helyét és a szertartás pontos kezdetét szükséges megadni a megrendeléskor. A koszorúkat a búcsúztató kezdete előtt legkésőbb fél órával elhelyezzük a ravatalon. Ehhez nincs szükség a megrendelő személyes jelenlétére.