Menü
Adatvédelmi nyilatkozat

A Koszorukeszites.hu üzemeltetője fontosnak tartja személyes és rendelési adataid védelmét és azok bizalmas kezelését.

A Koszorukeszites.hu webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói és rendelési adataid kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről szóló adatkezelési szabályokat érvényesíti.

A Koszorukeszites.hu elkötelezett híve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) betartásának. A törvénynek eleget téve ezúton tájékoztatunk az adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés és az adatfeldolgozás módjáról, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Tevékenységünk során minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük látogatóink és ügyfeleink személyiségi jogait. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes Adatvédelmi Törvény előírásainak betartásával végezzük, azt harmadik fél számára nem adjuk ki.

A webáruházban történő vásárlásra regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetősége van. A regisztrációnál és/vagy a rendelése leadásánál megadott adatokat Jakab Mónika e.v. csak a szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Adataihoz csak azon alkalmazottak és kiszállítást végző személyek férnek hozzá, akiknek munkájuk ellátásához, vagyis rendelése teljesítéséhez feltétlenül szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet regisztrációval és/vagy rendeléssel tesz meg Jakab Mónika e.v. felé. Felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok megadása a webáruházban önkéntes. Az adatkezeléshez az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg hozzájárul, és ezt Jakab Mónika e.v. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával végzi. Az adatok gyűjtésére négyféle módon kerülhet sor: a honlapon történő regisztráció során, regisztrációval vagy anélkül leadott rendeléskor, telefonos és személyes megrendeléskor. Az adatkezelés célja, hogy a megrendelését a Koszorukeszites.hu teljesíteni tudja. Az adatkezeléssel érintett személyes adatainak köre: név (kereszt- és vezetéknév), telefonszám, e-mail cím, szállítás és/vagy számlázási cím.

Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén a regisztrációs fiók létrehozásától az Ön által kért törlés kezdeményezéséig tart. Vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabály által előírt kötelező megőrzési ideig. A webáruház oldalán leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal, a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek rögzítésre, és tárolásra.

Regisztrációval elfogadja az ÁSZF azon részét, mely lehetőséget ad a Jakab Mónika e.v.-nek arra, hogy hírlevelet küldjön. A küldött hírlevelekről a spam törvény értelmében lehetőséget biztosítunk bármikor leiratkozni.

A webáruház böngészése folyamán technikai információkat gyűjtünk - IP cím (ez a számítógépe azonosítója és nem a személyes email címe), megtekintett termékek, látogatás időtartama, egyéb általános adatok - annak érdekében, hogy felmérhessük webáruházunk egyes részeinek látogatottságát. Ezen összegyűjtött információk segítenek minket a termékek és szolgáltatások értékelésében, valamint a weboldalunk tartalmának fejlesztésében. Ezeket az adatokat sosem kapcsoljuk össze azokkal a személyileg beazonosítható adatokkal, amelyek bármilyen személyes dolgot felfednének Önről.

Más kereskedelmi weboldalhoz hasonlóan a Koszorukeszites.hu is alkalmaz „cookie” néven ismert technológiát, melynek célja a weboldal használatával kapcsolatos információgyűjtés, a weboldal zavarmentes látogathatóságának biztosítása, valamint törvényi előírás (18 éven aluli személy nem léphet be, illetve rendelhet alkohol tartalmú italt). Az általunk alkalmazott cookiek-k sosem tartalmaznak vagy fednek fel semmilyen beazonosításra alkalmas vagy személyes adatot. A cookie-k nem tudják a számítógépén található információkat olvasni és nem tudnak a hard drive-on lévő más cookie-kal egymásra hatni. Az információ, amit ily módon gyűjtünk, segít nekünk megismerni, hogy vásárlóink miként navigálnak a weboldalon és ezáltal irányt mutat nekünk, hogy miként tudjuk azt továbbfejleszteni.

A Koszorukeszites.hu az összegyűjtött adatokat jelszóval és tűzfallal védett szervereken tárolja, valamint különféle kódolási technikákat alkalmaz az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

A fent leírt regisztrációs, rendelési és kiszolgálási folyamatainkban teljes körűen biztosítjuk, hogy az Ön által megadott adatokat az eredetitől eltérő célra nem felhasználjuk fel. Biztosítunk arról is, hogy nem adjuk ki felhasználói adataidat más társaságoknak, akik ezen adatokat nem kívánt reklám anyagok küldésére használhatnák fel.

A Koszorukeszites.hu fenntartja magának a jogot, hogy a személyéhez kapcsolódó adatokat hozzáférhetővé tegye, abban az esetben, ha ezt az alkalmazandó jog előírja, vagyis ha bírósági, vagy egyéb hivatalos felszólítást kap az illetékes hatóságtól, illetve amennyiben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel.

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismerni, illetve szükség esetén módosítani az általunk nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérni az adatai zárolását, helyesbítését, módosítását vagy törlését. Jogában áll tőlünk információt kérnie arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezeljük adatait. Ezt, illetve amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelmi nyilatkozat fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el azt az info@koszorukeszites.hu címre és 8 napon belül válaszolunk.

Az adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségét az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Üdvözlettel
Koszorukeszites.hu webáruház