Menü
Koszorúk és virágdíszek urnás temetésre

Koszorúk és virágdíszek urnás temetésre

Napjainkban már nem lehet a koporsós temetések túlsúlyáról beszélni. Legalább ugyanannyi, ha nem több az urnás temetés, melynek esetén az urnát lehetőség van fülkében vagy sírban is elhelyezni. Mivel a temetés módja is befolyásolhatja a koszorú választást, érdemes utánajárni, urnás temetésnél melyek a legjobb megoldások.

Az urna kis mérete miatt elterjedt az a nézet, hogy az urnás temetésre készített koszorú mérete is kisebb kell, hogy legyen, mint koporsós temetésnél. Ez azonban tévedés! Gondoljunk csak bele, milyen szomorú látvány, mikor a ravatalozóban, az emelvényen lévő urna köré csak kisebb koszorúk kerülnek. Ahogyan a koporsós temetésnél, ebben az esetben is van elegendő hely nagyobb méretű koszorúk elhelyezésére a közvetlen családtagok részéről. Az urnás temetés ténye tehát nem indokolja, hogy kisebb koszorút készíttessünk az elhunyttól való búcsúzáshoz.

Urnás temetésnél még egy fontos kegyeleti virágkészítmény is létezik, mégpedig az urnadísz. Ezt vagy az urna mögé vagy köré helyezik el, de az is lehetséges, hogy a dísz középpontjába maga az urna kerül. Urnadísz tekintetében valóban csak a képzeletünk szabhat határt a formáknak, hiszen a girlandtól a leomló díszekig számtalan dekoratív megoldás közül választhatunk.

Az urnadísz a temetés végén az urnasírba kerül. Az urna áll a temetés középpontjában, így feldíszítése és a köré rendelt koszorúk ugyanilyen figyelmet érdemelnek, mint a koporsó esetében. A temetésnek tehát ebben az esetben is megadhatjuk és meg is kell adnunk a módját gyönyörű kegyeleti koszorúkkal és urnadíszekkel.